Bådisætning april 2018
Saturday 28 April 2018, 07:30 - 17:00
Hits : 141
Contact Havnefoged Jan Heigren

Bådene isættes 28. April hvis du vil med på den fælles isætningsliste. Listen bliver planlagt af havnefoged Jan Heigren. 

Samme dag kl. 12 afholdes årets længe ventede standerhejsning.

Location Havnen