Klubbens bestyrelse 2018

 

 

     
Søren Møller Andersen bestyrelsen Portræt Allan Jan Schunck bestyrelsen

Formand; Søren
22175686

Kasserer, Allan
42943703
Sekretær, Jan
42260501
Kjeld Truedsson bestyrelsen   Bo Nielsen bestyrelsen  Bestyrelse MogensHansen 100
 Kjeld 
40474031
 Bo 
22580348
 Mogens
60746274

Frank 100 Malene Wilken portræt klubstander 100
Frank 
22664694
Malene
Suppleant 1 
Suppleant 2
(mangler)