I en tidligere nyhed her på hjemmesiden; 25. maj 2017, luftede bestyrelsen deres visioner for havnens arealer og udnyttelse.

Dette har flere medlemmer reageret på og bl.a. med henvisning til at medlemsdemokratiet ikke er tilgodeset. Dog udelukkende visionerne
om evt kommende deponi ved havnemole.

På denne bagggrund samt synvinkel på kommunens økonomi , kommende kommunalvalg,og behov for slamdeponi er pt, henlægger bestyrelsen projekterne omkring deponier på havnemolerne. Men vi fortsætter uændret med projekterne; Grillhus, shelter samt aktivitetsbro.

Bestyrelsen har besluttet at lade det være op til generalforsamlingen, om vi skal foretage os mere omkring" Deponiplanerne på molerne".

Du kan se projektplanerne og artikel fra Nordvestnyt her: Nyhedsopslag; 25. maj 2017