Hvis du endnu ikke har fået opdateret din båds længde og bredde til havnefogeden,

er det nu du skal slå til.