Efter oprydning i masteskuret i 2017, er der nu 5 master som henligger uden ejers navn/telefonnummer.

Masterne vil efter søsætningen i april, blive flyttet til nordsiden af græsarealet og placeret på bukke langs med grøften.

Masterne skal markeres med navn/telefonnummer senest ved sæsonens afslutning i oktober. Er dette ikke sket, vil de blive solgt på auktion blandt klubbens medlemmer eller blive kørt til destruktion.

Vedtaget på bestyrelsens møde den 16. april 2018