24. januar 2019
Generalforsamling 2019
afholdes 31. marts kl. 10.