Planklagenævnet har afvist klage fra naboer til havneområdet, vedrørende vores opførelse af grillhus, shelter og slæbested. Bestyrelsen vil meget hurtigt gå i gang med planlægning og udførelse af projektet.

Her er kan du læse om projektet, hvis du skulle mangle et overblik over byggeplanerne:

"Etablering af overdækket grillhytte i inderhavnen, er den mindste og billigste af ideerne, men alligevel én med et meget stort rekreativt potentiale. I vandkanten ud for det eksisterende klubhus, bygges der en overdækket pavillon, der skal anvendes til samlingssted og grillplads. Ved siden af den, etableres et lille slæbested for kajakker og kanoer og langs husets nordvæg, opsættes en stålvask med bord til renseplads for fritidsfiskernes fangster. Dette projekt vil skabe mulighed for mange gæster, sejlende som ikke-sejlende. Cyklende, gående, kørende og kajak/kanosejlende vil kunne nyde godt af stedet og det vil med det lavvandede inderhavnområde, kunne anvendes til kajakundervisning og endog en kajakpolo bane kunne etableres uden store problemer.".

Du kan også se uddrag af oprindelige byggeansøgning/landzonetilladelse HER.

Henvisninger i ovenstående ses herunder i billedslide:

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Byggeprojekt 2019 1
Byggeprojekt 2019 1
Byggeprojekt 2019 2
Byggeprojekt 2019 2
Byggeprojekt 2019 4
Byggeprojekt 2019 4
Byggeprojekt 2019 5
Byggeprojekt 2019 5
Grillhytte 1
Grillhytte 1
Grillhytte 2
Grillhytte 2
Grillhytte 3
Grillhytte 3
Grillhytte 4
Grillhytte 4
Grillhytte 5
Grillhytte 5
Grillhytte 6
Grillhytte 6
Grillhytte 7
Grillhytte 7
Grillhytte 8
Grillhytte 8
Grillhytte 9
Grillhytte 9
Grillhytte 10
Grillhytte 10
Grillhytte 11
Grillhytte 11

Bestyrelsen