Der er kommet nye regler for benyttelse af frihavnsordningen i 2019.
Bl.a kan havnene nu opkræve op til 1/3-del af den ordinære gæsteleje. Endvidere er den hidtige "miljøafgift" afløst af ny opkrævningstype.

Du kan læse mere om FH-ordningen HER

Bestyrelsen arbejder på at læse de nye regler igennem og beslutte hvordan ordningen skal håndteres her i havnen for gæstesejlere med FH.etiket.

Følg med her på hjemmesiden eller via nyhedsbrev.

Har du endnu ikke tilmeldt dig hjemmesiden, så er det altid muligt på hjemmesiden; automatisk Popup-boks på flere af hjemmsidens afsnit. Bl.a på forsiden.