17. maj 2017
Seneste info om uddybning
Havnefoged, Jan Heigren, kan fortælle at det forventes at uddybning starter medio uge 21.


15. maj 2017
3-trinsraket på havnen juni!
Tre fantastiske arrangementer på tegnebrættet i juni


12. maj 2017
Havnen skal uddybes i juni
Læs infobrev fra bestyrelsen om bl.a. uddybning af havnen


11. maj 2017
Referat fra bestyrelsesmøde
Du kan nu læse seneste referat


8. Maj 2017
Columbusjollen mangler mast og bom
En af klubbens joller kan ikke rigges til!!!