Pr. 25/2--2019 er der ingen ledige pladser i havnen.

Der dd 11 på venteliste til pladser.

Det koster 100 kr. årligt at stå på ventelisten.
Personer på ventelisten er selv ansvarlig for at forny retten til listen.

Hvis ikke man har en aftale med havnefogeden 1. januar årlgt, slettes man fra listen.

Kontakt Havnefoged Allan T Lystrup på tlf. 71770823 eller formularen HER