Hørby Havn og Hørby Baadelaug

Hørby Bådelaug blev stiftet i 1974 af en kreds af erhvervs- og fritidsfiskere samt enkelte lystsejlere,
der lejede det gamle færgested i Hørby af Holbæk Kommune.

hoerby faerge

 

Færgestedet havde ligget ubrugt siden slutningen af 60’erne, da færgefarten mellem Holbæk og Tuse Næs blev indstillet.
De første år betalte bådelauget en årlig leje til kommunen, som i 1986 blev erstattet af en fyrreårig overenskomst.

Overenskomsten blev suppleret med et engangsbeløb til kommunen, og bådelauget påtog sig en række forpligtelser lige som kommunen forpligtede sig til visse vedligeholdelsesarbejder, herunder nødvendig uddybning i havnebassinet.

tuse naes 01

 

Lige fra bådelaugets start har klubben fungeret med frivillig arbejdskraft som en del af medlemskabet, hvor hvert medlem yder et årligt antal arbejdstimer til fælles bedste for klubben. Fx har medlemmerne selv bygget klubhus og mastehus, og medlemmerne vedligeholder broer, pæle, landpladser og bobleanlæg mv.
Klubben værner om det rolige og smukke miljø i havnen, som også gæstesejlere sætter pris på.

Havnen har slæbested, mastekran samt el og vand på alle broer.
Klubben er med i frihavnsordningen og har ofte gæster fra Tyskland og Sverige.
I umiddelbar nærhed ligger den hyggelige Hørby Færgekro, og havnen stiller cykler til rådighed, så gæstesejlere kan købe ind i Udby efter behov.
I dag har bådelauget ca. 160 medlemmer, havnen har ca. 90 pladser - og en ikke ret lang venteliste.