Havneplads

Gæster kan bruge enhver ledig plads mærket med en grøn plade eller en af gæstepladserne.
Gæstepladserne er placeret for enden af midterbroen og ved mastekranen. 

Havnepenge

Havnepenge (og autocamperpladsleje) betales i konvolutter placeret ved spilskuret. Det er nu muligt at betale med Mobilpay. Vælg 67320 som modtager - betal og læg en konvolut i postkassen hvor man skriver det betalte beløb og "Betalt med MOBILPAY ".

Toiletter

Der er adgang til toiletter og bad i toiletbygningen på havnen. Bad ikke muligt 1/11-1/4.

Gæster kan vaske tøj i klubhuset. Se takstblad HER

 Vask af tøj

Bad.

Der er bad i toiletbygningen.

Cykler

Havnen stiller 2-3 cykler gratis til rådighed for gæster. Sæt venligst cykler tilbage efter brug.

Cyklerne er placeret i cykelstativet mellem skurene.

 

 

 

 

 

 

 

AutocamperAutocampere er velkomne i Hørby Havn, og i alt fire autocampere må parkere på parkeringspladsen mellem flagstangen og toiletbygningen. 

 

Affald

Affaldscontainere er placeret ved i affaldsgården ved toiletbygningen.

Affaldscontainere må kun anvendes af havnens gæster og medlemmer 

 

Indkøb

Udby Brugs, Udbyvej 57, Udby, 4300 Holbæk (brug cyklerne)

Brændstof

Udby Brugs, Udbyvej 57, Udby, 4300 Holbæk eller Dragerup Marina

Restaurant

Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk