Bestyrelsen har igangsat varslingssystem vedrørende sikring af klubhuset, hvis vandstanden øges yderligere i forhold til prognose.

Klubhuset vil med hjælp fra nærliggende entreprenør bestyrelsesmedlemmer og frivillige i klubben, sørge for at afdække klubhuset så godt som muligt med 
presenninger/sten og aktivering af pumpebrønd.

Bestyrelsen håber at kunne afbøde de værste skader med denne indsats, hvis det bliver nødvendigt. Tiden vil vise om det er tilstrækkeligt.