19. maj 2019
Mastekranen er repareret
Forlængerledning ikke nødvendigt mere