Som et led i havnens mange projekter med at give alle vores gæster en god oplevelse
af havnens faciliteter, er det nu muligt at få vasket tøj i klubhuset. Prisen er kr. 60,- inkl. tørring og vaskemiddel. Se opdateret takstblad HER

Endvidere skrider arbejdet med grillhytte frem efter planen.