Som direkte konsekvens af dagens pressemøde kl. 19.00 med Statsministeren, lukkes klubhuset ned kl. 10.00 onsdag d. 18. marts 2020.

Lukning vil være indtil videre.

Bestyrelsen vil løbende følge udviklingen i Danmark og de indsatser myndighederne melder ud.

På bestyrelsens vegne

Havnefoged

Allan Lystrup