Kære alle
På fredag og lørdag er d. 23 og 24 oktober er det som tidligere skrevet bådoptagning i Hørby havn.
Det sker jo som det er alle bekendt i Coronaens tegn, derfor er der også nogle enkle forholdsregler vi af hensyn til alles sikkerhed nødvendigvis må overholde, og nogle ændringer i forhold til normal praksis ved optagning af bådene.

Vi er som sædvanlig uanset vejr eller vind et fast team der står klar til at hjælpe med selve optagningen og placering af bådene på landpladserne, alle bådejere er forpligtiget til at være ved deres både og sørge for at båden er klar til optagning.

I år er der grundet Corona ikke mulighed for at købe morgenmad eller frokost i klubhuset.

Stander ned tages uden den store officielle forsamling vi plejer at have, vi passer på hinanden.

Klubhuset må for at overholde afstands kravene max rumme 17 personer på én gang.

Teamet der står for at hjælpe med at optage både og er faste hjælpere på pladsen i de 2 dage har fortrinsret til klubhuset i forbindelse med pauser olign.
det kan godt betyde at man i perioder må forlade klubhuset for at overholde max på de 17 personer
TAG IKKE UNØDIGT OPHOLD I KLUBHUSET I DE 2 DAGE

Sørg for at din landplads er klargjort med stativ, klodser og hvad der ellers er nødvendigt for en hurtig og effektiv afsætning af båden.

Sørg for at have kontanter til betaling af chaufføren

Hold i det hele taget god afstand til andre i de 2 dage, bliv i nærheden af din båd, såfremt du ikke er en af de medlemmer der hjælper med at tage andres både op så koncentrer dig om at vinterklargøre din egen båd.

Endelig liste over rækkefølge sættes op i klubhuset tirsdag d. 20. oktober og her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Allan T. Lystrup
Havnefoged

 

Se tidligere info om bådoptagning