Nytårsbrev fra bestyrelsen

 

Kære medlemmer.

Året der gik.

På Hørby havn var vi som alle andre steder i verden ramt af corona. Dette betød at Dansk sejlunion beordrede nedlukning i foråret af klubhuse og pga. forsamlingsforbudet måtte vi også aflyse generalforsamlingen 2020.

Nedlukningen stod på et godt stykke tid, og da vi fik lov at genåbne, blev det med restriktioner og derfor blev der hos os ligesom mange andre klubber rundt omkring slet ingen generalforsamling i 2020. Nu med de nye restriktioner er klubhuset atter lukket ned, indtil vi hører fra Dansk sejlunion i 2021.

Nedlukningen i foråret gjorde at de obligatoriske valg til bestyrelsen ikke blev afholdt og hvad der nu engang kræves af generalforsamlingen måtte udskydes pga. Corona force majeure.

 Bestyrelsen har passet godt på havnens penge og der var ikke de store ting og ændringer der skulle debatteres. Dog er der sket en ændring i bestyrelsen. Vores kasser Niels Aagaard valgte at stoppe af personlige årsager, og Rasmus som var 1 suppleant indtrådte i bestyrelsen indtil valg til bestyrelsen atter kan genoptages. Derfor har vores ”gamle” kasser John Lygaard overtaget styringen af vores penge, så de har været i gode hænder hele tiden. Tak for indsatsen til Niels og tak til John for at kunne træde til igen.

Ungdomsafdelingen med Frank i spidsen har også kørt lidt on/of pga. Corona, men der har da været en del aktivitet med behørig afstand

Desværre blev ”havnens dag 2020 ” aflyst og dermed også vores sommerfest.

Vi ville dog gerne fejre at så mange frivillige hænder mødte op hele sommeren hver onsdag aften og deltog i arbejdet med det nye grillhus og kajakflydebroen, samt det flydende shelter og derfor inviterede havnen alle medlemmer til en grillaften med sponserede pølser fra Hørby pølsemageri samt sponserede drikkevarer fra vores nye drikkevareautomat i klubhuset. Vi måtte gruppere os på havnen for ikke at overskride forsamlingsforbudet på 50 pers.

På havnen går det stærkt. Autocamperne skæpper godt i kassen med de overvældende mange besøg, selv i juledagene var der Camper gæster. Der er fyldt op på alle bådpladser og der er en lang venteliste der vil give nye medlemmer flere år ud i fremtiden.

 

Året der kommer.

Der bliver generalforsamling i 2021 den sidste søndag i marts. Den bliver formentligt live streamet, på den platform der hedder ZOOM, hvis der stadig er forsamlingsforbud. Det betyder at alle godt 160 medlemmer i skrivende stund, har mulighed for at logge ind og deltage, ligeledes kan man få ordet hvis det skulle være nødvendigt uanset hvor de måtte befinde sig i verden. Man kan deltage enten på sin smartphone, tablet eller sin pc. Dette ved vi nærmere om når der bliver indkaldt til generalforsamlingen ligesom link til Streamingtjenesten Zoom så også vil blive tilsendt medlemmer.

I året der kommer tænker vi at fortsætte (når sæsonen atter starter) med onsdags hygge på havnen, hvor man ikke behøver at forpligte sig til noget, blot møde op, sludre med andre sejlere og brugere af havnen samt deltage i forfaldent arbejde som vores havnefoged Allan i samråd med havneassistenterne vil koordinerer og som er med til at gøre vores havn så attraktiv.

Havnens dag er planlagt til afholdelse med deltagelse af over 100 havne i Danmark lørdag d. 12 juni. Se https://www.vildmedvand.dk/

Vi håber atter at kunne deltage og holde en stor havne fest denne dag i stil med hvad vi har gjort de andre år.

Med hilsen om et godt nytår og en god sejlersæson 2021.

Bestyrelsen Hørby bådelaug

nytår